Píšeme produktové texty pro ŠKODA AUTO ve třech jazycích - LOGOS
LOGOS

Worlds made of Words

Píšeme produktové texty pro ŠKODA AUTO ve třech jazycích

3 jazyky

Hlavním předmětem naší práce je tvorba produktových listů pro obchodní tým ŠKODA AUTO ve 3 jazycích – CZ, EN a DE.

16 hlav

Na zakázce se podílejí 4 copywriteři, 4 editoři, 3 překladatelé, 3 korektoři a 2 manažeři. Šestnáctihlavý tým.

5 kanálů

Píšeme texty pro e-shop, produktové listy, interní periodika, bannerovou reklamu a e-mailovou komunikaci.

V roce 2019 jsme dostali nabídku, která se neodmítá: Podílet se na vývoji nového e-shopu největší české firmy. A zatímco práce na e-shopových textech stále probíhají, na začátku roku 2020 k ní přibyla ještě další rozsáhlá agenda – tvorba  produktových listů pro obchodní tým ŠKODA AUTO.

Svým rozsahem, ale i náplní jde o zakázku, k níž v dosavadní historii Logosu nemáme paralelu. Už to, že nedodáváme webové texty, ale kompletní textové podklady pro printové materiály, je velké novum, které nás ze začátku docela potrápilo. Dalším netypickým aspektem jsou hned tři jazykové verze produktových listů – vedle české a anglické navíc také německá. Zatímco anglické  texty připravujeme běžně a máme vybudovanou dostatečnou síť specialitů, u německého copywritingu jsme to všechno museli stavět na zelené louce.

Koordinace několika copywriterů, překladatelů, korektorů a editorů představuje jednoznačně největší manažerskou výzvu, před jakou jsme kdy v Logosu stáli. Postupem času k nám navíc začaly přicházet požadavky také na další typy výstupů, jako jsou e-maily, bannery, blogové články aj., přičemž u některých úkolů je nutná  reakční doba do 24 hodin. Jsme hrdí, že se nám daří těmto nárokům ve většině případů dostát a že stále pracujeme na zkvalitňování našich dodávek.

Reference

Další reference